... (meerdere regels code) ...

اهداف و برنامه ها

حسّاسیّت سنین کودکی موجب شده است تا دبستان دولت بهره‌گیری از دانش روز، روش‌های نوین و ابزارهای مناسب، نسبت به رشد همه‌جانبه نوآموزان اهتمام ورزد. برنامه‌ها و فعّالیّت‌های دبستان دولت به گونه‌ای طرّاحی و اجرا می‌گردد که کودکان مهارت‌های بنیادین مورد نیاز برای شرایط سنّی خود را کسب نموده و در عین حال فضایی بانشاط، متنوّع و جذّاب را تجربه کنند. رویکردهای اساسی دبستان دولت به شرح زیر است:

رشد همه‌جانبه شخصیّت

rocket_2

پرورش حسّ استقلال و تقویّت اعتماد به نفس

cosmonaut

فراهم کردن زمینه بروز خلّاقیّت

balloon_2

پرورش نظم فکری

info-box_04-2

تقویّت حس مسئولیت‌پذیری و تمرین آداب اجتماعی

bear-on-the-plane

فراهم کردن فضای کشف و تجربه آموزه‌ها

info-box_04-1