... (meerdere regels code) ...

پرورش و کسب استعدادهای دانش آموزان

در مقطع پیش دبستان و دبستان اولویت با پرورش دانش آموز و در وهله ی بعدی آموزش اوست. نگاه مجموعه به مقوله ی پرورش نشاط، سلامت و بهداشت روان دانش آموزان است. این که دانش آموزان به فضای مدرسه علاقه مند باشند، موفقیت بزرگی محسوب می شود. آماده کردن بستر پرورشی مناسب برای شناسایی و کشف استعدادها یکی از موضوعات مهم و محوری در فضای مدرسه است؛ بنابراین در فضای پرورشی به دنبال استعدادیابی و ایجاد بستر مناسب برای پرورش استعدادها، شکوفایی و کشف آن ها هستیم. برگزاری کلاس های متنوع پرورشی مانند نمایش خلاق، موسیقی، نقاشی، شطرنج، والیبال و فوتبال در راستای شناسایی بعد شخصیتی هر دانش آموز و هدایت درست او در حیطه های مورد علاقه اش است.

پرورش مهارت های فردی و اجتماعی

این نکته را نباید فراموش کرد که مهارت های فردی و اجتماعی کودکان در فضای پرورشی تقویت می شود. پیش دبستان و دبستان دولت برای رسیدن به این هدف، دانش آموزان را تا حد زیادی در اداره ی مدرسه دخیل می کند. شورای دانش آموزان و نمایندگان آن ها مسئولیت های مهمی در اداره ی مدرسه به عهده دارند. در این مدرسه نمایندگان دانش آموزان قدرت اجرایی و تصمیم گیری دارند و بدنه ی مدیریتی این مدرسه از حضور این نمایندگان در نقش های مشاوره ای هم استفاده می کند. ما برای هر تصمیم گیری در فضای مدرسه، از نام گذاری کلاس ها گرفته تا فضاسازی محیط آموزشی، حتما نظر دانش آموزان را جویا می شویم؛ چرا که معتقدیم بهترین فرد برای تصمیم گیری درباره ی شیوه ی آموزش دانش آموزان، خودشان هستند؛ بنابراین نمی توانیم برای دانش آموزان برنامه ریزی کنیم بدون این که نظرشان را جویا شویم.

پرورش شخصیت کودک

شناخت و رشد شخصیت دانش آموزان در مقطع دبستان و پیش دبستان هدف کلی فعالیت های پرورشی در مدرسه ی دولت است. این هدف در برنامه ریزی پنهان مجموعه گنجانده شده است و کادر آموزشی مدرسه وظیفه ای جز محقق شدن آن ندارد. به خوبی می دانیم شخصیت کودکان در دوره ی دبستان و پیش دبستان بیشتر شکل می گیرد و در ادامه ی مسیر زندگی تغییر چندانی نخواهد کرد؛ بنابراین ایجاد چالش های جدید، مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مختلف مانند همکاری در برگزاری جشن ها، مناسبت ها، اردوهای مختلف علمی، تفریحی و ورزشی مدنظر ما قرار دارد.