... (meerdere regels code) ...

فعالیت‌های آموزشی

یکی از اهداف اصلی دبستان دولت، ارائه خدمات آموزشی با کیفیت و ایجاد فضایی مناسب برای درک آموزه‌ها توسط دانش‌آموزان است. اهم رویکردهای آموزشی مدرسه به شرح زیر است:

برنامه‌ریزی منظم و دقیق

اتکا به داشتن برنامه منظم و دقیق آموزشی و افزایش بهره‌وری آن با استفاده از طرح درس‌ها، منابع و رسانه‌های آموزشی

rocket_2

ارزیابی مستمر

ارزیابی مستمر و متناسب با اهداف آموزشی در تمامی پایه‌ها

cosmonaut

برنامه‌های تکمیلی

توجه ویژه به تقویت برنامه‌ رسمی آموزشی با پیش‌بینی برنامه‌‌های تکمیلی آموزشی در زمینه‌های گوناگون آموزشی

balloon_2

رشد همه‌جانبه

توجّه به پیشرفت متوازن دانش‌آموزان در تمامی وجوه آموزشی، پرورشی و انضباطی

info-box_04-2

آداب و روابط اجتماعی

توجه ویژه به آداب، روابط اجتماعی، قانون‌پذیری و انضباط فکری و کاری دانش‌آموزان

bear-on-the-plane

ارتباط با خانواده‌ها

ایجاد زمینه‌ اطلاع‌رسانی به‌موقع و مناسب به اولیا در مورد روند تحصیلی فرزندشان و تقویت هماهنگی میان مدرسه و خانواده

info-box_04-1