... (meerdere regels code) ...

دبستان پسرانه دولت در سال 1387 با هدف تعلیم و تربیت نسلی کوشا، خلاق و نوآور تأسیس و فعالیت فرهنگی و آموزشی خود را آغاز نمود.

مجموعه دبستان دولت با استفاده از روش شناختی و مهارتی و بکارگیری از ابزارهای مورد نیاز استاندارد، مشغول به فعالیت بوده و همچنان راه خود را ادامه خواهد داد.

امیدواریم بتوانیم در قدم های آتی نیت های در نظر گرفته مبنی بر دست یافتن به اندازه گیری های کیفی و همگام بودن در عرصه رقابت سالم وحضور پررنگ در مجامع علمی با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا در درون مجموعه خودمان بصورت بومی آماده نموده ایم , نقش سازنده ای به دور از هیاهوهای تبلیغاتی در ارائه ی آموزش و تربیت پویا  داشته باشیم. در همین راستا توانسته ایم در مدت حضور خود در منطقه؛ یک شیب مثبت از روند رو به رشد را مشاهده نمائیم. تلاش ما اینست که در هر دوره میزبان استعدادهای خوبی از دانش آموزان باشیم و از نظر کیفی نیز فضایی مناسب جهت استفاده از  تکنولوژی های روز برای بهره بردن دانش آموزان فراهم کنیم.