... (meerdere regels code) ...

اصل اول؛ تأکید بر کیفیت محتوای آموزشی

تأکید بر کیفیت محتوای ارائه شده در برنامه ی درسی هر یک از دروس، اولین اصل آموزشی در برنامه ی درسی این مدرسه است. تلاش کادر آموزشی این مدرسه هم در ارائه ی محتوای برنامه ی آموزشی رسمی آموزش و پرورش و هم در برگزاری کلاس های فوق برنامه بر کیفیت آموزشی و عمق بخشی آن است و کمیت و تعدد محتوای ارائه شده در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد.

اصل دوم؛ تأکید بر تنوع محتوای آموزشی

اصل دوم در برنامه ی درسی پیش دبستان و دبستان تأکید بر تنوع محتوای ارائه شده با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان است. تفاوت در سبک یادگیری، ایجاد موقعیت های مختلف یادگیری و … را می توان در محتوای آموزشی مدرسه مشاهده کرد. از این جمله می توان به استفاده از کتاب های کمک درسی، فیلم های آموزشی و بازدیدهای علمی اشاره کرد.

اصل سوم؛ توجه به تفاوت های فردی هر یک از دانش آموزان

ما در پیش دبستان و دبستان دولت از شکفتن استعدادهای مختلف و شنیدن صداهای متفاوت استقبال می کنیم. قرار نیست مدرسه به مثابه کارخانه ای باشد که محصولات متحدالشکل و متحدالفکر تولید کند؛ بنابراین توجه به تفاوت های فردی و ظرفیت های موجود در هر یک از دانش آموزان، علاقه ­مندی هایشان و دانش قبلی که توسط خانواده و جامعه به دست آورده اند، در مدرسه گرامی داشته می شود.

اصل چهارم؛ نقش آموزگار به عنوان تسهیل­گر آموزشی و ایجاد فرصت یادگیری برای دانش آموز

مسئولان آموزشی دبستان دولت بر این باورند که آموزگار در برنامه ی درسی به عنوان یک تسهیل­گر آموزشی عمل خواهد کرد و نه به عنوان فردی که پاسخ همه ی سوال ها را می داند. در رویکردهای نوین آموزشی، مفهوم یادگیری و یاددهی کنار گذاشته شده است و آموزگار و دانش ­آموز با هم یک جامعه ی یادگیرنده را تشکیل می دهند که در طول زمان آموزش، همه در حال یادگیری هستند. در این رویکرد، وظیفه ی آموزگار ایجاد فرصت های یادگیری مختلف برای دانش آموز است.

اصل پنجم؛ نگاه آینده پژوهانه در محتوا

تغییرات سریعی که در جوامع بشری اتفاق می افتد، از بین رفتن مرزهای جغرافیایی و محو شدن مرزهای فکری و فرهنگی جوامع مختلف، ما را ناگزیر به سمت نگاه آینده نگرانه در برنامه ریزی محتوایی آموزشی مدرسه سوق داده است. هیچ راه گریزی از این واقعیت وجود ندارد که این نسل نوپا را باید برای فردایی بهتر تربیت کنیم. رصد مستمر تغییرات جوامع از وظایف اصلی اتاق فکر و شورای آموزشی پیش دبستان و دبستان دولت برای رسیدن به این اصل مهم است. بازبینی در برنامه ی درسی و ارائه ی محتوای آموزشی مناسب از اقدامات هر ساله ی شورای سیاست­ گذاری مدرسه است.

اصل ششم؛ لذت بردن از آموزش

در پیش دبستان و دبستان دولت تلاش بر این است که فضای آموزشی شادی برای دانش آموزان مهیا شود. سعی ما برای رسیدن به این هدف بر این است که لذت یادگیری را به یک امر مادام العمر برای کودکانمان تبدیل کنیم. پرورش چنین روحیه ای این ضمانت را به ما خواهد داد که مرزهای یادگیری دانش آموز، فراتر از دیوارهای مدرسه خواهد رفت و نوع یادگیری و لذت بردن از دانستن، فهمیدن و مطالعه کردن را جایگزین اجبار در مطالعه، یادگیری و آزمون های تکراری خواهد کرد.